Avís legal

La utilització d'aquesta aplicació està subjecta a les condicions d'ús següent. Et preguem que les llegeixis atentament. El fet d'accedir a aquest dispositiu i utilitzar els materials que s'hi contenen implica que has llegit i que acceptes, sense cap reserva, aquestes condicions.

T'informem que la descàrrega i ús de l'aplicació és gratuït, tot això sense perjudici dels costos de les tarifes dels proveïdors de serveis de telecomunicacions.

Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

CONDICIONS D'ÚS DE L'APLICACIÓ I DE "Mi Zurich"

Qui utilitza els continguts informatius de l'aplicació i, si escau, "Mi Zurich", ho fa pel seu propi compte i risc. Zurich s'eximeix de tota responsabilitat per les actuacions realitzades sobre la base de la informació i continguts que s'hi faciliten, així com pel mal ús o error de funcionament de la pàgina web. És responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud, integritat i utilitat de qualsevol opinió, consell, serveis o altra informació proporcionada. Tota la informació que conté aquesta aplicació, preparada per Zurich, es distribueix entenent que els autors, editors i distribuïdors estan prestant consell o opinions legals, comptables o d'una altra índole professional, sobre fets o afers específics i que, per tant, no assumeix cap responsabilitat pel que fa al seu ús. Consulti el seu propi assessor legal o fiscal sobre la seva situació personal.

FINALITATS DE "Mi Zurich"

A través d'aquesta aplicació, Zurich posa a disposició dels seus clients la pàgina web de Mi Zurich, per fer accessible en un únic espai informació relativa a les assegurances. Aquesta documentació es facilita a efectes exclusivament informatius. Sota cap concepte la informació que aquí es mostra substituirà la documentació contractual en paper, és a dir, en cas de contradicció sempre prevaldrà la documentació en suport paper. No obstant això, si el client detecta algun error, Zurich posa a la seva disposició un canal per comunicar-ho i poder corregir-ho. Així mateix, el Client podrà modificar les seves dades personals (telèfon i correu electrònic) en l'apartat "Les meves dades". Les dades personals que es facilitin s'hauran de correspondre amb les del titular de la pòlissa, ja siguin facilitades personalment per ell mateix o per la persona que autoritzi.

Les comunicacions que es mantinguin seran relatives al procés de registre (activació, modificació dades registre, pèrdua de contrasenya o per a problemes d'accés). De la mateixa manera, a través d'aquesta pàgina, l'usuari podrà enviar, en relació amb un sinistre, la declaració d'inexistència d'aquest. A més, el client podrà sol·licitar algun tipus de documentació com la Carta Verda.

HIPERENLLAÇOS "Hyperlinks"

Les entitats Zurich en España i les seves relacionades, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, no poden garantir que els hiperenllaços, punters o altres funcions d'enllaç que hi ha a la pàgina web siguin correctes en el moment d'accedir-hi. Els enllaços als quals pot remetre aquesta aplicació poden portar a l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals les entitats Zurich en España no poden exercir cap control, l'accés a aquests a través d'aquest lloc web tampoc no implica que els continguts siguin aprovats o recomanats per les entitats Zurich en España. No es poden proporcionar hiperenllaços a aquests llocs web sense el consentiment previ per escrit de les entitats Zurich en España.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tret que s'indiqui el contrari, les imatges gràfiques, botons, disseny i textos i continguts (tant els relacionats amb la informació del producte o la seva publicitat com d'altres) d'aquesta aplicació en el seu conjunt són de propietat exclusiva de les entitats titulars dels productes, comercialitzadores i asseguradores, i/o les seves relacionades, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, o amb permís d'ús, i no es poden utilitzar, reproduir, copiar o distribur en la seva totalitat ni en part, sense el consentiment exprés per escrit de las entitats titulars dels productes, comercialitzadores i asseguradores, o les seves relacionades, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries. Es permet imprimir còpies d'aquest document, visualitzar-lo i utilitzar-lo en un ordinador o dispositiu exclusivament per a ús personal. Tots els drets reservats.

GEOLOCALITZACIÓ

L'usuari, en connectar-se al servei de geolocalització, consent expressament la utilització de les dades de la seva localització pel proveïdor dels serveis de geolocalització, responsable del tractament d'aquestes dades, així com la cessió a les entitats Zurich en España amb l'única finalitat que aquestes últimes puguin assistir-lo en el supòsit que es produís un sinistre.

Zurich declina qualsevol responsabilitat per actuacions del proveïdor del servei de geolocalització.

L'usuari pot consultar les condicions generals d'ús del proveïdor de la geolocalització en l'adreça següent:

http://code.google.com/apis/maps/iphone/terms.html

QUALITAT DEL PROGRAMARI

Zurich en España i/o les seves relacionades, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, no garanteixen que qualsevol informació, programari o un altre material accessible a través de la seva aplicació o una de les seves pàgines web estiguin lliures de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari. En conseqüència, Zurich en España i/o les seves relacionades, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, no responen pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o a tercers.

Identificació de les diverses companyies

Zurich Insurance Public Limited Company, és una companyia asseguradora registrada a Irlanda, amb número de companyia 13460, amb domicili a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Irlanda. Està supervisada i registrada per Central Bank of Ireland, i autoritzada per operar a España en règim de dret d'establiment a través de la seva sucursal Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España, amb NIF W0072130H, i amb domicili a Via Augusta 200, 08021 Barcelona, està inscrita en el Registre administratiu de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la clau E0189.

Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. - Sociedad Unipersonal- amb NIF A-08168213 i domicili social a Madrid, C/ Agustín Foxá 27, i està inscrita en el Registre administratiu de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la clau C-39. Així mateix, i als únics efectes de "Mi Zurich", Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. és distribuïdora dels productes de:

a) DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL, amb domicili a Plaza Euskadi, nº5, 10ª planta, Bilbao (48009) i NIF: V-95900320. Socis Promotors: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., -Sociedad Unipersonal. Y Deutsche Bank, S.A.E

b) DEUTSCHE ZURICH PENSIONES E.G.F.P., S.A., amb domicili social a Agustín de Foxá, 27 - 28036 Madrid i NIF A-61502282, i està inscrita en el Registre administratiu de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la clau g-0187.

AIDE ASISTENCIA, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - Sociedad Unipersonal - - amb NIF A-08752206 i domicili social a Barcelona, Via Augusta, 200 i està inscrita en el Registre administratiu de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb la clau C-692.

Les referències a les entitats Zurich en España, anteriorment esmentades, s'entenen fetes a: Zurich Insurance plc, S.E. (Zurich Insurance plc, Sucursal en España), Zurich Vida (Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.-Sociedad Unipersonal-), DZP (Deutsche Zurich Pensiones E.G.F.P, S.A) i DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL i Aide Asistencia (Aide Asistencia Seguros y Reaseguros S.A.).

Protecció de dades

Les entitats de Zurich a Espanya tracten les dades personals recollides a través d'aquesta pàgina web amb el ple compliment del que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i, en concret, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant, RGPD).

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els contractes i els formularis que inclou aquesta pàgina web seran utilitzades per a les finalitats que preveu cadascun dels documents i d'acord amb les polítiques de privacitat que recull cadascun o que s'hi insereixen.

En qualsevol cas, per obtenir més informació respecte als tractaments de dades que duen a terme les entitats de Zurich, consulti, si us plau www.zurich.es/rgpd.

D'acord amb el RGPD, les dades personals recollides seran tractades de forma confidencial, per a la qual cosa s'adoptaran les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat i la integritat de les dades i que n'evitin l'alteració, la pèrdua i el tractament, i que no hi permetin l'accés no autoritzat.

Les referències a les entitats Zurich a Espanya, esmentades abans, s'entén que corresponen a: Zurich Assegurances (Zurich Insurance plc, Sucursal en España) i Zurich Vida (Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.).

ACTUALITZACIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ LEGAL

Aquesta informació s'actualitza periòdicament. Última actualització d'aquesta pàgina: març 2018.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb aquest avís legal, les parts accepten la submissió expressa als Jutjats de Barcelona i la legislació espanyola corresponent.