Avís legal

L'ús de Zurich Seguros ES, tant en el format d'app com del web (en endavant, indistintament, l'"Aplicació" o "Mi Zurich") està sotmès a les següents condicions i, per tant, és important que les llegeixis atentament. Si entres en aquesta aplicació i fas servir els materials que conté, vol dir que has llegit i n'acceptes sense cap reserva les condicions.

T'informem que la descàrrega i/o l'ús de l'Aplicació són gratuïts, deixant de banda el cost de les tarifes dels proveïdors de serveis de telecomunicacions.

De la mateixa manera, es poden modificar, desenvolupar o actualitzar els materials sense notificació prèvia.

CONDICIONS D'ÚS DE L'APLICACIÓ "Mi Zurich"

Qui fa servir els continguts informatius de l'Aplicació "Mi Zurich" és per compte i risc propis. Zurich declina tota responsabilitat en les actuacions fetes sobre la base de la informació i dels continguts que s'hi faciliten, com també pel mal ús o els errors de funcionament de l’Aplicació, pels possibles errors de seguretat que es puguin originar com a resultat de fer servir dispositius infectats amb virus informàtics, pel mal funcionament del navegador, per l'ús de versions de l'Aplicació no actualitzades, i també pels danys i perjudicis de qualsevol mena que es puguin derivar d'interferències o d'avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor que s'escapi del control de Zurich. No obstant això, t'informem que Zurich ha pres mesures raonables per evitar aquestes incidències. L'usuari és responsable d'avaluar l'exactitud, la integritat i la utilitat de qualsevol opinió, consell, servei o de les altres informacions facilitades.

Tota la informació que conté aquesta Aplicació, preparada per Zurich, és distribuïda amb el benentès que els autors, els editors i els distribuïdors donen consell o emeten opinions legals, comptables o d'una altra índole professional, sobre fets o temes específics i que, per tant, Zurich no assumeix cap responsabilitat en relació amb el seu ús. Consulta al teu assessor legal o fiscal la teva situació personal.

FINALITATS DE "Mi Zurich"

Amb aquesta Aplicació, Zurich posa a disposició dels clients la pàgina web de Mi Zurich, per fer accessible en un únic espai informació relativa a les seves assegurances. Es facilita aquesta documentació amb finalitats exclusivament informatives. Si hi identifiques cap error, Zurich posa a disposició teva un canal perquè ens el comuniquis i, així, el podrem corregir. També podràs modificar les dades personals (el telèfon i el correu electrònic) en l'apartat "Les meves dades". Cal que les dades personals proporcionades es corresponguin amb les del titular de la pòlissa, tant si les ha facilitades personalment el titular com si ha estat una persona autoritzada per ell.

Les comunicacions han d'estar relacionades amb el procés d'enregistrament (activació, modificació de dades d'enregistrament, pèrdua del mot de pas o problemes d'accés). Si cal, podràs enviar per aquesta pàgina la declaració d'inexistència d'un sinistre.

De la mateixa manera, tindràs accés amb aquesta pàgina a la Declaració iDEA©, que és un sistema propietat de Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, S.A. i que, com que se supedita a les condicions d'ús de la pàgina, permet a l'usuari de fer un comunicat amistós d'un sinistre.

HIPERENLLAÇOS (hiperlinks).

Les entitats Zurich a Espanya i les parts que s'hi relacionen, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, no poden garantir que els hiperenllaços, els punters o altres funcions d'enllaç disponibles a l'Aplicació siguin correctes quan s'hi entra. Els enllaços a què pot remetre aquesta Aplicació poden enviar l'usuari a altres llocs o pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals les entitats Zurich a Espanya no poden exercir cap control; així doncs, l'accés en aquests webs mitjançant l'Aplicació no implica tampoc que les entitats Zurich a Espanya n'hagin aprovat o recomanat els continguts. No es poden facilitar hiperenllaços en aquests llocs web sense el consentiment previ i per escrit de les entitats Zurich a Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Llevat que no s'hi indiqui altrament, les imatges gràfiques, els botons, el disseny, els textos i els altres continguts (tant si es relacionen amb la informació o la publicitat del producte com d'altres) d'aquesta Aplicació en conjunt són propietat exclusiva de les entitats titulars dels productes, comercialitzadores i asseguradores, i/o de les parts que s'hi relacionen, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries o es fan servir amb permís. No es poden usar, reproduir, copiar o distribuir, ni en la totalitat ni en part, sense el consentiment explícit i per escrit de les entitats que són titulars dels productes, comercialitzadores i asseguradores, o de les parts que s'hi relacionen, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries. Es poden imprimir còpies d'aquest document, visualitzar-lo i fer-lo servir en un ordinador o en un dispositiu exclusivament per a finalitats personals. Tots els drets reservats.

GEOLOCALITZACIÓ

Zurich fa ús dels serveis del proveïdor que forneix les dades de geolocalització en el dispositiu de cada usuari. Quan et connectes al servei de geolocalització, autoritzes explícitament que el proveïdor dels serveis de geolocalització (el responsable del tractament de les dades) empri les dades de localització, fins i tot que les transfereixi a tercers països, i també que les cedeixi a les entitats Zurich a Espanya, amb la única finalitat que aquestes et puguin oferir assistència si s'escau cap sinistre i et puguin facilitar informació sobre agents i tallers propers.

Zurich declina tota responsabilitat per actuacions del proveïdor del servei de geolocalització.

Pots consultar les condicions generals d'ús del proveïdor de la geolocalització a l'URL del proveïdor del sistema operatiu per al teu dispositiu adreçant-te a:

QUALITAT DEL PROGRAMARI

Zurich a Espanya i/o les parts que s'hi relacionen, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, no garanteixen que la informació, el programari o un altre material accessible per la seva Aplicació no tinguin virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari. En conseqüència, Zurich a Espanya i/o les parts que s'hi relacionen, societats participades, afiliades i companyies subsidiàries, no responen pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l'usuari o a un tercer.

EMPREMTA DIGITAL

Mi Zurich en format app et permet d'identificar-te a partir d'un usuari i un mot de pas, o bé amb l'empremta digital. Quan introdueixes l'empremta digital en el dispositiu per identificar-te i entrar a l'Aplicació, fas servir sistemes propis del teu dispositiu que no pertanyen a Zurich. Zurich no té accés en cap cas a la teva empremta digital, per la qual cosa Zurich declina tota responsabilitat per actes relacionats amb la teva empremta digital.

IDENTIFICACIÓ DE LES DIFERENTS COMPANYIES

Zurich Insurance Europe AG és una companyia asseguradora enregistrada a Alemanya. Té l'adreça a Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Alemanya. Està supervisada i enregistrada pel Banc Central d'Alemanya i té autorització per operar a Espanya en règim de dret d'establiment per mitjà de la seva sucursal Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España.

Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España, amb NIF W0072130H i domicili a Madrid, al Paseo de la Castellana 81, planta 22, 28046, està inscrita en el Registre administratiu de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau E0189.

Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Sociedad Unipersonal amb NIF A-08168213 i domicili social a Madrid, Paseo de la Castellana 81, planta 22, 28046, està inscrita en el Registre administratiu de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-39. Igualment, i amb les úniques finalitats de Mi Zurich, Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. és distribuïdora dels productes de:

a) DB-ZURICH PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL amb domicili a la plaça Euskadi, núm. 5, 10a planta, Bilbao (48009) i NIF: V-95900320. Socis promotors: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., Sociedad Unipersonal i Deutsche Bank, S.A.E.

b) DEUTSCHE ZURICH PENSIONES E.G.F.P., S.A., amb domicili social al Paseo de la Castellana 81, planta 22, 28046 Madrid (NIF A-61502282 i inscrita en el Registre administratiu de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0187.

Les referències a les entitats Zurich a Espanya que hem esmentat abans són: Zurich Insurance Europe AG, S.E. (Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España) i Zurich Vida (Zurich Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.-Sociedad Unipersonal).

POLÍTICA DE PRIVADESA

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PER A "MI ZURICH" VINCULADA A LA POLÍTICA DE PRIVADESA DE ZURICH ESPAÑA

Tot seguit, et facilitem un resum de la informació relacionada amb el tractament de dades de Zurich Seguros ES, tant a l'app com al web (d'ara endavant referides, indistintament, com "l'aplicació" o "Mi Zurich"). Pots consultar els detalls de la nostra política de privadesa en l'enllaç següent: www.zurich.es/rgpd.

A Zurich España et volem informar sobre la protecció de les dades personals d'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (en endavant, RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre protecció de les dades personals i la garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD) i altres normatives aplicables.

Qui és el responsable del tractament a "MI ZURICH"? ZURICH INSURANCE EUROPE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA, amb domicili social al passeig de la Castellana 81, planta 22, 28046 de Madrid, Espanya, (en endavant, "Zurich") n'és l'entitat responsable.
ZURICH VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, amb domicili social al passeig de la Castellana 81, planta 22, 28046 de Madrid, Espanya, (en endavant, "Zurich Vida") n'és l'entitat responsable.
Finalitats del tractament Per mitjà d'aquesta aplicació, desenvolupada per Zurich Insurance Europe AG., Zurich posa a la disposició dels clients el portal Mi Zurich, on trobaran la informació relativa a les seves assegurances en un únic espai. Pots consultar tots els detalls sobre el tractament que podem aplicar a les dades com a asseguradora teva a Informació addicional.
Bases legitimadores per al tractament Tractarem les teves dades quan calgui per executar el contracte d'assegurança del qual ets part. En certs casos, però, potser s'hi han d'aplicar altres bases de legitimació, tal com s'explica en la Informació addicional.
Destinataris En casos concrets, quan gestionem la teva assegurança, podem compartir les teves dades amb tercers per atendre la teva sol·licitud (per exemple, quan demanes un pèrit o un reparador). En pots consultar informació detallada en l'apartat "Qui pot tenir accés a les dades?" de la Informació addicional.
Drets Accés, rectificació i supressió de les dades, entre altres drets, tal com s'especifica en la Informació addicional. Pots modificar les dades per l'aplicació mateix o enviant un correu electrònic a protecciondedatos@zurich.com.
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en l'enllaç següent www.zurich.es/rgpd.

ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ LEGAL

Aquesta informació s'actualitza periòdicament. Darrera actualització de la pàgina: gener del 2024.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol discrepància relacionada amb aquest avís legal, les parts accepten explícitament de sotmetre's als jutjats de Barcelona i a la legislació espanyola que correspongui.